Savoir vivre je slovné spojenie, ktoré z francúzštiny preložíme ako "umenie žiť".
Vo frankofónnych krajinách toto spojenie tiež označuje znalosť zdvorilosti, elegancie, dobrých mravov a bontonu.
Prenesene sa používa na označenie pre človeka, ktorý si užíva radosti života a sveta.
Cieľom blogu je podeliť sa primárne o môj spôsob užívania a vychutnávania si radostí života a sveta a sekundárne zdieľať zaujímavé informácie a piktogramy spadajúce do témy "savoir vivre" z hľadiska bontonu, elegancie, dobrých mravov.

10. júla 2015

Etiketa

Tento týždeň som bola na krátkej prednáške o biznis etikete a som rada, že som mala príležitosť oprášiť si vedomosti z pravidiel správania, taktu, úcty, ktoré sa však časom vyvíjajú a upravujú.
 
Keďže je to veľmi dôležitá oblasť bežného života, uvádzam hlavné piliere dobrého správania či v spoločnosti alebo v pracovnom prostredí.
Žena pred mužom, nadriadený pred podriadeným, starší pred mladším vchádza do výťahu a vychádza z neho ako prvá/ý, navrhuje tykanie, podáva ruku. Ide prvá /ý po schodoch smerom hore.
Muž pred ženou, podriadený pred nadriadeným, mladší pred starším pozdraví ako prvý, sa predstaví, otvára dvere, ide prvý po schodoch smerom dole.
Žena si nemusí dať dole rukavice pri pozdrave. Vystretú ruku nie je vhodné odmietnuť.
Darček je vhodné pred gratulantom otvoriť.
skratka R.S.V.P. znamená, že je potrebné potvrdiť účasť.
zdroj obrázku: emilymccarthy.com

Ak žena odchádza od stola, muži povstanú.
Muž po jej ľavici jej pomôže so stoličkou.
zdroj obrázku: emilymccarthy.com
 
Pre zaujímavoť uvádzam aj skratky na vizitkách, ktoré je dobré poznať:
p.f. (pour félicter) - blahoželanie k novému roku
p.r. (pour remercier) - poďakovanie
P.P.C. (pour prendre congé) - na rozlúčku (pri rozlúčke na konci pobytu, nahrádza neuskutočnené osobné rozlúčenie)
P.R.V. (pour rendre visité) alebo P.F.V. (pour fair visité) - k návšteve (namiesto návštevy, ktorá sa neuskotočnila pre neprítomnosť navštiveného)
P.C. (pour condoléance) - k sústrasti (vyjadrenie účasti pri tragickej udalosti)
P.P. (pour présenter) - k predstaveniu (ak sa adresátovi nepredstavujeme osobne)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára