Savoir vivre je slovné spojenie, ktoré z francúzštiny preložíme ako "umenie žiť".
Vo frankofónnych krajinách toto spojenie tiež označuje znalosť zdvorilosti, elegancie, dobrých mravov a bontonu.
Prenesene sa používa na označenie pre človeka, ktorý si užíva radosti života a sveta.
Cieľom blogu je podeliť sa primárne o môj spôsob užívania a vychutnávania si radostí života a sveta a sekundárne zdieľať zaujímavé informácie a piktogramy spadajúce do témy "savoir vivre" z hľadiska bontonu, elegancie, dobrých mravov.

26. mája 2015

7 tipov pre krajšie kytice / Seven tips for nicer bouquets

Začalo sa obdobie skrášľovania domácnosti kvetinami zo záhrady, obchodu či z kvetinového trhu. Všetci si želáme, aby nám doma robili radosť čo najdlhšie, preto je dobré, ak vieme ako na to.

Season of fresh flowers from gardens has started. We all wish to have flowers beautiful as longest as possible. Therefore it is good to know how to achieve it.
I offer a few tips whiche enable us to do so. The tips for nicers bouquets are inspired by an article from www.veranda.com.

Ponúkam niekoľko tipov, ktoré nám toto umožnia. Tipy pre krajšie kytice vznikli ako inšpirácia podľa článku z www.veranda.com.

1/ zostrihnite stonky v 45 – stupňovom uhle. Zväčšíte tak povrch, ktorým prijímajú vodu.

Cut stems in 45 degree angle. The surface through which they intake water is enlarged.

ilustračné foto

2/ použite šálky ako vázy. Nevyhadzujte kvety s malými stonkami. Spojte ich stonky priehľadnou gumičkou, tak sa v šálke nebudú od seba jednotlivé kvety oddeľovať a lepšie sa vám bude vymieňať voda.

Use teacups as vases. Do not throw away flowers with short stems. Bundle them with transparent rubber and they will not separate from each other in the teacup. Exchanging water in the teacup wiill be easier, too.
ilustračné foto, zdroj: pinterest.com
3/ otvorte zatvorené púčiky. Ponorte ich najprv do teplej vody a po minúte ich ponorte do studenej vody na 20 min. Púčiky sa roztvoria na ich maximálnu veľkosť.

Open closed buds. Put flowers first in warm water and after a minute, place them into cold water for 20 minutes. The buds will open to maximum extent.
ilustračné foto
 4/ použite elixír z vodky a cukru, aby kvety vydržali bezchybne dlhšie. Predtým, ako ponoríte kvety do vázy, pridajte niekoľko kvapiek vodky do vody a kávovú lyžičku bieleho cukru. Zabránite tým predčasnému zvädnutiu kvetov. Keď kvety začnú po čase vädnúť, pridáte opäť niekoľko kvapiek vodky a kytica vydrží  ďalší deň či dva.

Use elixir fom vodka and sugar to ensure flawless flowers longer. Before placing fllowers into the vase, add few drops of vodka to water and a teaspoon of whute sugar. This steps helps avoiding premature withering of flowers. When the start to wither, add again some drops of vodka and the bouquet will last for another day or two.
5/ polievajte orchideu kockou ľadu. Pri väčšej orchidei použite 2 kocky ľadu na týždeň. Kocka sa topí postupne a poskytuje pre orchideu postupný prísun vody.

Water orchids with ice-cubes. Use 2 ice-cubes for bigger orchid. The ice-cube will be melting gradually and offers the orchid a step-by-step access to water.
 
ilustračné foto, zdroj: pinterest.com
 
 6/ vytvorte mriežku z priesvitnej pásky. Najprv vytvorte mriežku z priesvitnej vode odolnej pásky na kvety (alebo priesvitnej lepiacej pásky), aby tá držala kvety na mieste. Do uhlov umiestnite plnšie kvety, keďže zaberú najväčšiu časť vázy / misky. Stredne veľkými kvetmi vyplníte diery v aranžmáne a najmenšie kvety dodajú aranžmánu akcent.

Create s grid from transparent tape. At first, create a grid from transparent adhesive tape which will hold the flowers in place. Place bigger buds into corners as they occupy the biggest space of bowl  / vase. Medium buds fill space in between and the smallest flowers add accent to the arrangement.
ilustračné foto, zdroj: pinterest.com
 
7/ do vázy s vodou vhoďte medenú mincu, a tak udržíte vodu dlhšie čerstvú. Meď bude okysľovať vodu a to pomáha predchádzať rast húb alebo baktérií.

Place copper coin in a vase filled with water. It helps to maintain water fresh longer. The copper acidifies water and it helps prevent growth of fungi and bacteria.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára