Savoir vivre je slovné spojenie, ktoré z francúzštiny preložíme ako "umenie žiť".
Vo frankofónnych krajinách toto spojenie tiež označuje znalosť zdvorilosti, elegancie, dobrých mravov a bontonu.
Prenesene sa používa na označenie pre človeka, ktorý si užíva radosti života a sveta.
Cieľom blogu je podeliť sa primárne o môj spôsob užívania a vychutnávania si radostí života a sveta a sekundárne zdieľať zaujímavé informácie a piktogramy spadajúce do témy "savoir vivre" z hľadiska bontonu, elegancie, dobrých mravov.

24. augusta 2015

Pohľadnice ako inšpirácia pri cestovaní / Postcards as inspiration for travellers

Predstavte si, že ste na výlete v krásnej krajine a potrebujete ďalšiu inšpiráciu, ktoré miesta by ste ešte mohli navštíviť. Sú viaceré možnosti, ako si vytvoriť takýto zoznam miest, kam sa oplatí ísť:
1/ cestovateľská príručka a detailná príprava pred cestou
2/ informačné centrum na mieste pobytu
3/ oslovenie domácich v mieste pobytu

Imagine you are in a beautiful country and you need another inspiration for places to be explored. There exist several approaches in order to create a list of places worth visiting:

1/ travel guide and detailed preparation before the trip
2/ tourist centre 
3/ approaching locals for advice

Nám sa v poslednej dobe osvedčili pohľadnice ako zdroj inšpirácie. Dôvod je jednoduchý - zobrazujú najkrajšie miesta konkrétneho regiónu, kde sa nachádzate. Zvyčajne majú na zadnej strane napísaný názov miesta (pláž, dedina či prírodný úkaz ako vodopád či údolie).
Buďte však opatrní, keď si budete tieto miesta značiť, lebo predajcovia pohľadníc neobľubujú, ak si pohľadnice fotíte. Poslúži tu preto poznámočka v telefóne alebo dobrá pamäť.


Lately, we have good experience with postcards as a source of inspiration. The reason is simple - the portray the best places from the area you are. Usually the name of the place is on the other side of the postcard. Be careful when you will be taking notes about the places worth seeing though - the sellers do not like to see someone taking a picture of a postcard. Use your memory instead or a small note in a phone.

Nás takto pohľadnice  inšpirovali na výlety k vodopádom a na pekné pláže.
Niekedy je však v navigácii problematické nájsť, kde sa dané miesto nachádza. Vtedy pomôže domáci, lokálna mapka z informačného centra alebo ubytovacieho zariadenia, kde sú poskytnuté väčšie detaily mikroregiónu, a tak sa môžete ľahšie zorientovať a nájsť každé vysnívané miesto.


Sometimes it is difficult to find the place form the postcard. The navigation does not show it. Here comes help from a local, a map from a tourist centre or from facility you are accommodated as more details from the micro-region are displayed on such a map. Using the mention methods you may orientate yourself more easily and explore a place of dreams.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára